Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спецификации на имот

 
 
 

Продажба на два плаца во Истра, Вал Кавран во Хрватска, со површини 22 000м2 и 2100м2, со излез на море

погодни за изградба ба хотел и хотелски комплекси.

Продажба:
Земјиште:
Share on Facebook
Tweet
Share On Google Plus
Share On Pinterest